Välkommen / Welcome

Välkommen

Formuläret stöds av webbläsarna Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox och Safari.

Stiftelsen har ett nytt elektroniskt ansökningsformulär och sökande måste registrera ett nytt användarkonto, även om ett sådant finns i Stiftelsens gamla ansökningssystem.

Logga in eller skapa en ny användare, därefter väljer du Anslag.

Ansökningsperioderna öppnar 1 månad innan sista ansökningsdag för respektive utlysning och stänger kl 23.59 på ansökningsperiodens sista dag. 

Observera!

  • Tecknen < och > får inte användas i något fält i ansökningsformuläret.
  • Varje ifylld flik måste sparas separat innan nästa flik fylls i.